نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بذر نفرت- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 مهر 1401 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

دوران برده داری سالهاست كه ظاهرا تمام شده اما برای پلیسی سفید پوست، سیاه پوستان آسان ترین شكارند استار دختر نوجوانی است كه یك تنه باید در مقابل پلیس نژاد پرست و خلافكاران هم نژادش برای عدالت بجنگد.
نویسنده: حسین یعقوبی تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: سیما خوش چشم، مینو جبارزاده، بهناز بستان دوست، مجتبی طباطبایی، محسن بهرامی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو