نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش استاكس نت- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 20 دقیقه

همسر رضا ازش می خواهد رانندگی را كنار بگذارد و از احمدی روشن كه مثل برادرش می ماند بخواهد كار بهتری در سایت برایش دست و پا كند. اما رضا، بودن در كنار مصطفی را به هر كار دیگری ترجیح می دهد. مهندس جوادی به دستور یك ناشناس برای یك خرابكاری جدی وارد سایت میشود و رییس سایت برایش معارفه می گیرد. مصطفی در حالی كه خیلی به او اطمینان ندارد، به دیدنش می رود و جدیت و مخاطرات كار در سایت را برایش گوشزد میكند
تهیه كننده: اشرف سادات اشرف نژاد كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ایوب اقاخانی، حمید منوچهری، حمید یزدانی نویسنده: مرضیه بامیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو