نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جور هندوستان- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 آذر 1400 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهدیه تقی پور كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مهرداد عشقیان، نگین خواجه نصیر نویسنده: هانیه نجفی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو