نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش چراغ خاموش- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: شهناز دهكردی كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: شمسی صادقی، فریبا متخصص نویسنده: هدیه رضایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو