نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جیبوتی كجایی- قسمت 11(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 5 آبان 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

نوید و كمال مدارك را پیدا میكنند اما متوجه میشوند به مكان قاچاقچیان اسلحه وارد شده اند. همان لحظه پلیس وارد میشود و آنها را دستگیر میكند. اما با تحقیقات متوجه بیگناهی نوید و كمال میشوند. سرانجام با پیدا شدن مدارك، همه تصمیم میگیرند به ایران برگردند اما حضورشان را مخفی كنند تا پولی بدست بیاورند. نوید پایش بریده میشود. در بیمارستان، مشت بابا و محمود، نوید را میبینند...\r\n \r\n
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده، كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهناز بستاندوست، امیر فرحان نیا، نویسنده: روح الله نوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو