نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تهران- ملبورن- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 16 دی 1399 ساعت: 08:40 | مدت: 20 دقیقه

دیدار منصور و هوشنگ با تختی پس از دیدار ناموفق با نورا آغاز شد. درست یك شب قبل از روز نهایی. منصور كه همواره با شكی مدام نسبت به تختی مواجه بود، باز هم سعی داشت او را به ماجرای ابراهیم و جمشید و قرنی ربط دهد. اینبار حتی از روی عصبانیت ناشیانه عمل كرده و حرفهایی عیان زد. اما تختی تنها نقش خود را در میدان و روی تشك می‌دانست، نه جای دیگر.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: میر طاهر مظلومی هنرمندان:مهرداد عشقیان ، محمد آقا محمدی، ایوب آقا خانی نویسنده: پوریا موسوی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو