نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تهران- ملبورن- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 14 دی 1399 ساعت: 08:40 | مدت: 20 دقیقه

منصور و هوشنگ به دیدار تختی در محل تمرین تیم رفته و سعی داشتند در مصاحبه‌ای كه به عمل می‌آورند خط و ربط رابطه‌ی تختی با ماجرای ابراهیم در ملبورن را بیابند. اما به نتیجه ای نرسیدند. همچنین ابراهیم كه راهی قرار با نورا بود پیغام دیدار با اسحاق را دریافت كرد. حالا او باید قرار با نورا را به تعویق می انداخت تا اولین دیدار با اسحاق صورت گیرد. به همین دلیل نورا و ابراهیم قرار دیگری با هم تنظیم كردند؛ یك قرار شام.\r\nدر تهران اما جمشید كه متوجه شده بود تحت نظر است، مجبور شد ماجرا را برای آنوش گفته و از وی كمك بخواهد. آنوش باید پیغامی را به جایی می‌رساند، تا رابط بتواند قرنی و ابراهیم را آگاه كند.\r\nمنصور و هوشنگ نیز موفق شدند اولین دیدار مابین نورا و همچنین اسحاق را رسید كنند، اما هنوز نتوانستند مستنداتی به دست بیاورند
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: میر طاهر مظلومی هنرمندان:مهرداد عشقیان ، محمد آقا محمدی، ایوب آقا خانی نویسنده: پوریا موسوی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو