نسخه آرشیو پخش آرشیو

جاده كاغذی- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 15 دقیقه

جاده كاغذی این برنامه بخشهایی از رمان بر جاده های آبی سرخ براساس زندگی میرمهنای دغابی اثر زنده یاد نادر ابراهیمی
تهیه كننده: علی بهرامی تنظیم و اجرا: ایوب آقاخانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو