نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بارگاه سوم- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 5 خرداد 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: ریحانه یزداندوست كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: احمد گنجی، محمدرضا قلمبر نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو