نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آن روی سكه- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 20 دقیقه

سیما كه مدت زیادی دنبالِ كار بوده موفق می شه كارِ خوبی تو یه شركت پیدا كنه، سیما از كارش خیلی راضی هست و نمی خواد اونو از دست بده ولی بعد از مدت كوتاهی اخراج می شه چرا كه مسئولین شركت متوجه می شن اون فعالیت های خارج از عرفی تو فضای مجازی داره.....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: هلن جبارزاده، احمد لشینی نویسنده: مجید حیدری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو