نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش امید- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

لطف رحمان، نگاهی به زندگی مرحوم سیامند رحمان ركوردارترین وزنه بردار تمام ادوار پارالمپیك جهان دارد.
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: نازنین مهیمنی هنرمندان: مینو جبارزاده، حمید یزدانی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو