نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش داوطلب- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

كارخانه در آتش می‌سوزه و خسرو خیلی زود از كار بی‌كار می‌شه. از طرفی اخبار حركت قهرمانانه‌ی خسرو، كه طِی اون، دو تن از كارگرانِ كارخونه رو از شعله‌های آتش بیرون كشیده به گوشِ آشنایان و اهل محل رسیده و می‌خوان ازش تجلیل به عمل بیارن. اما خسرو كه فكرش فقط درگیر كاره، بی‌توجه به این حرف‌ها تصمیم گرفته برای كار به تهران بره. موضوعی كه باعث ناراحتی و دلشكستگیِ نامزدش شیرین می‌شه...
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: حمید یزدانی، ناهید مسلمی نویسنده: داریوش روحی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو