نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خواب آشفته- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 مهر 1401 ساعت: 00:30 | مدت: 30 دقیقه

اكبر بیست و پنج ساله در كارخانه سابقه كار دارد و انتظار دارد تا به عنوان رئیس شعبه انتخاب شود اما فرد دیگری انتخاب میشود و...\r\n \r\n
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: شمسی صادقی، میرطاهر مظلومی نویسنده: حمیدرضا عباسی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو