نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آشنای آسمان- قسمت 11 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت: 02:00 | مدت: 20 دقیقه

خیلی زود توپخانه آماده‌ انجام وظیفه می‌ شود و در عملیات رمضان با پشتبانی آتشی دقیق، باعث توفق رزمندگان بر دشمن بعثی می‌گردد. بعد از این عملیات، فرماندهان سپاه با سفارش شفیع‌زاده، توپ‌های غنیمتی را از نقاط مختلف جبهه جمع‌آوری كرده و به توپخانه‌ خودی منتقل می‌كنند. حسن هم بعد از سرویس و تعمیرشان آنها را به توپخانه اضافه كرده و آتشبارِ خودی روز به روز و عملیات به عملیات قوت و قدرتِ پشتیبانیِ بیشتری پیدا می‌كند و رزمندگان هم به پشتگرمیِ همین، در خط نبرد با دشمن رو در رو می‌شوند. عملیات‌های خیبر، والفجر8، كربلای1، كربلای4، كربلای5، همگی با پشتیبانی آتش توپخانه‌ای شكل می‌گیرد كه حسن شفیع‌زاده مدیر و هدایت‌ گر آن است. اوج هنرنمایی او در عملیات والفجر8 است، بطوری كه قسمت اعظم یگان‌های دشمن، قبل از رسیدن به خط مقدم و درگیری با رزمندگان، تار و مار می‌شوند...
تهیه كننده: طیبه محمدعلی كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ایوب آقا خانی، قربان نجفی نویسنده: داریوش روحی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو