نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش در صحت و ناخوشی سنجرخان آنتیكه چی- قسمت 4(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: شهناز دهكردی كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: احمد گنجی ، ناهید مسلمی نویسنده: ژیلا تقی زاده

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو