نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش برنده- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 2 دی 1399 ساعت: 08:15 | مدت: 15 دقیقه

علی بخاطر مثبت اعلام شدن نتیجه تست دوپینگش از شركت در مسابقات محروم میشه و نمی تونه برای مسابقات آسیایی همراه نامزدش محیا به سئول بره.. اما علی كه مطمئنه كار خطایی نكرده، با كمك مربیش آقای جعفری درصددن تا با جمع آوری مدرك به همه ثابت كنن برای اون پاپوش درست كردن
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان:نازنین مهیمنی هنرمندان: فریدون محرابی، مهرخ افضلی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو