نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش در امتداد زمستان- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 دی 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: داوود نقلانی كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: صفا آقاجانی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: لیدا شیرمرد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو