نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش حاتم- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 مرداد 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

حاتم دیگر آه در بساط ندارد و در یكی از دیدارها ادعا می‌كند باید همین چند كتابی كه طی سال‌ها و با مرارت جمع كرده را هم بفروشد. رضا مانعش می‌شود. حاتم در دیدار بعدی‌، ایده‌ مهاجرت خودش را مطرح می‌كند كه با مخالفت شدید رضا، به‌ سرعت از آن منصرف می‌ شود. رضا دوستش را مجاب می‌كند كه به كار تدریس زبان برگردد. حاتم با بی‌ میلی تن می‌دهد....
نویسنده: امیرعطا جولایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو