نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تاران و شمشیر سحرآمیز- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 دی 1400 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: شهلا نیساری كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: جواد پیشگر، نورالدین جوادیان تنظیم برای رادیو: صادق زنگنه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو