نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اسماعیل- قسمت 8 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت: 08:40 | مدت: 20 دقیقه

رویدادهای این نمایش در سالهای 1350 تا اوایل سال 1357 جریان می یابد اسماعیل جوانی ست بیكار كه بیشتر اوقات زندگی خود را در قهوه خانه علی آقا می گذراند با اصرار مادر و توصیه شخصی در بانك مشغول به كار می شود و با اولین حقوقش برای خانه تلویزیون می خرد و باعث خوشحالی مادر و خواهرش می شود. عاشق می شود ولی شكست می خورد توسط پدر دختر كتك می خورد و تحقیر می شود. به مسجد پناه می برد در آنجا با جوانی به نام جواد آشنا می شود كه باعث شكل گرفتن شخصیت وی می شود از بانك استعفا می دهد بیشتر وقت خود را در مسجد می گذراند و گروه سرود تشكیل می دهد و در كوهستان به كمك جواد نام شاه را از بدنه سنگی بزرگ پاك میكند و دنیای تازه دیگری را برای آینده اش در ذهن خود ترسیم می كند.
تهیه كننده: ژاله محمدعلی نویسنده و كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: بیوك میرزایی، امین بختیاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو