نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تاریخ تئاتر جهان- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فریبرز گلبن كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: امیر فرحان نیا، سعیده فرضی نویسنده: زینب آرمند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو