نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بله برون- قسمت 14 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

چكاد ماشین را به بیمارستان محل كار پالیز می آورد و پالیز از رفتار و گفتار چكاد متوجه علاقه او می شود. چكاد بسیار كنجكاو است بیشتر راجع به زندگی پالیز بداند و اینكه چرا دیروز تمام وقت موبایلش خاموش بوده است اما چكامه به او خبر میدهد خانواده ترنم بسیار شاكی شده اند و می گویند حالا كه اسم دخترشان سر زبان افتاده باید این وصلت صورت بگیرد و قصد دارند در شرایط سختی كه پیش پای داماد آینده شان گذاشته اند، تجدید نظر كنند....
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: بهادر ابراهیمی، شمسی صادقی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو