نسخه آرشیو پخش آرشیو

به روایت تعزیه- قسمت 14 آرشیو برنامه ای

جمعه 25 مهر 1399 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه

مجلس تعزیه شهادت امام رضا-ع
تهیه كننده: ساجد قدوسیان راوی: احمد گنجی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو