نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آینه- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه

پس از جنگ اُحد، زنی مشرك به نام سُلافه، به تحریك غلامی كبود چشم به نام نَسطاس، در كنار كعبه قسم یاد می كند كه در كاسه سر قاتل پسرانش ـ به سنت جاهلی ـ شراب بنوشد. در واقع، نسطاس به سلافه این گونه القاء كرده كه قاتل پسران او عاصم بن ثابت است. عاصم بن ثابت یكی از یاران رسول الله ست كه در جنگ اُحد حضور داشته. سلافه عهد می كند، به هر كس كه سر عاصم بن ثابت را برای او بیاورد، صد شتر بالغ ببخشد. از سوی دیگر شنیدیم كه نسطاس از دزدی هُزیلی به نام وَرَقه می خواهد تا در گرفتار كردن و كشتن عاصم بن ثابت با او همراه شود.\r\nنسطاس و ورقه نزد رسول الله می روند و ادعا می كنند كه مردم قبیله هزیل برآنند به دین اسلام درآیند، از این روی خواهان آنند كه چند تنی از مسلمانان به میان ایشان بیایند و قرآن و احكام اسلامی را به ایشان آموزش دهند. پیامبر هم می پذیرند و شماری از معلمان قرآن از جمله عاصم بن ثابت و زید بن دُثنه را با آنها همراه می كنند.\r\nدر میانه راه عاصم بن ثابت به صحت ادعای نسطاس و ورقه شك می كند اما پیش از آن كه اقدامی كنند، هزیلیلان به آنان هجوم می آورند و شماری از آنان را می شكند ولی عاصم بن ثابت زخمی می گریزد.
تهیه كننده: ساجد قدوسیان نویسنده و كارگردان: بابك صفی خانی هنرمندان: محمد آقامحمدی، راضیه مومیوند، حمید یزدانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو