نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بله برون- قسمت 15 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

بدون اطلاع چكاد، فریده و چكامه به بیمارستان محل كار پالیز میایند و راجع به او پرس و جو می كنند. پالیز از سوال های عجیب و غریب فریده و چكامه سردرگم می شود و به آنها می گوید فعلا برنامه ای برای ازدواج ندارد....
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: بهادر ابراهیمی، شمسی صادقی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو