نسخه آرشیو پخش آرشیو

بیدارباش آرشیو برنامه ای

یکشنبه 15 خرداد 1401 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

از پیوند معنوی و واكنشی از احساس عمیق مذهبی ملت ایران نمایشی است ازبه پاخاستن مردمی كه می خواستند ظلم و ستم را از بن بر كنند. تجسمی است از تاریخ اسلام از پیوند معنوی و واكنشی از احساس عمیق مذهبی ملت ایران. نمایشی است از به پا خاستن مردمی كه می خواستند ظلم و ستم را از بن بر كنند تجسمی است از تاریخ اسلام
گویندگان: نگین خواجه نصیر، حمید یزدانی نویسنده: سهیلا خدادادی تهیه كننده: محسن جواهری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو