نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خانه عمه ناهید- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

عمه و دخترها از بودن در كنار هم بسیار خرسند هستند تا اینكه دانشگاه با تهیه خوابگاه از تمام دانشجویان می خواهد تا به آنجا نقل مكان كنند. دخترها كه از این موضوع ناراحتند در صددند تا موضوع را به عمه بگویند. دو سه روز به نقل مكانشان باقی است و آنها هنوز چیزی نگفته اند و....
تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی نویسنده: زهرا رفیعی گیلوایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو