نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بیست منهای یك- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 15 دقیقه

من زنی هستم كه حوصله ی آدمهایِ سركش رو ندارم. حالا من خیلی هم وسواسی نیستما بدم میاد كسی كفششو جفت نكنه، كسی اتاقش رو مرتب نكنه، بدم میاد ظرف كثیف وجود خارجی تویِ خونه داشته باشه، از جورابِ گوله شده ی زیرِ مبل بیزارم و از ناخن بلند بدم میاد چون سكونتگاهِ میكروبه، از موهایِ شونه نشده و لباس پوشیدنِ شلخته هم خوشم نمیاد، من خیلی نظم و قانون دارم كه زندگی رو راحت تر میكنه، حالا این ویروس به این وسواسهایِ نداشته ام اضافه شده و منو یه كم حساس كرده، البته مهم نیست به شرطی كه همه با اخلاقم همكاری كنن....بله....اتوشویی هم كه بازه....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: رضا عمرانی، اصغر دریایی، حمید یزدانی نویسنده: سمیه خطیب زاده و بهناز بستان دوست

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو