نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جان بركف- قسمت 3(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 11 آذر 1399 ساعت: 02:30 | مدت: 15 دقیقه

لطف ا... شیرازی كه روزنامه نگاره بعد از كشته شدن میرزا زاده ی عشقی با مدرس اشنا می شه. برخلاف توصیه اداره امنیه، مدرس مراسم با شكوهی برای تشیع و تدفین و ختم میرزا زاده ی عشقی برگزار می كنه و لطف ا... از این قدرت مدرس شگفت زده می شه. روزنامه نگارها برای تامین امنیتشون در مجلس تحصن می كنن. لطف ا... كه تا حالا دورادور از مدرس شنیده بوده، بارها با مدرس دیدار و از ایشان تبعیت می كنه احمد خان مامور نظمیه، لطف ا... رو از ارتباط با مدرس برحذر می كنه، اما لطف ا... توجهی نمی كنه. در همون زمان به دلیل كشته شدن یكی از اعضا كنسولگری امریكا در تهران، رضا خان نخست وزیر وقت، اعلام حكومت نظامی می كنه و........
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: امیر فرحان نیا، باقر كریم پور، شهریار حمزیان نویسنده: هاجر كوشكی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو