نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخش اورژانس- قسمت 18 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: محمد آقامحمدی، شمسی صادقی نویسنده: جهانشاه آل محمود

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو