نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بله برون- قسمت 16 آرشیو برنامه ای

جمعه 13 فروردین 1400 ساعت: 08:45 | مدت: 15 دقیقه

چكاد وقتی نظر پالیز راجع به ازدواج را از زبان مادرش فریده می شنود، بی خیال این موضوع نمی شود و برای مطمئن شدن از وضعیت تاهل پالیز به دنبال او میرود و نهایت این تعقیب به بیمارستان كودكان سرطانی ختم می شود. پالیز كه پدر و مادرش را بخاطر سرطان، از دست داده و با مادربزرگش زندگی می كند، به چكاد می گوید روزهای مرخصی اش به اینجا میاید و بطور رایگان به بیماران خدمت می كند. و تنها شرط او برای ازدواج این است كه به عنوان مهریه، بخشی از حقوق او و همسرش صرف حمایت از كودكان این بیمارستان شود.
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: بهادر ابراهیمی، شمسی صادقی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو