نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آینه- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 13 مهر 1400 ساعت: 10:30 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: ساجد قدوسیان نویسنده و كارگردان: بابك صفی خانی هنرمندان: اكبر مولایی، فریبا متخصص

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو