نسخه آرشیو پخش آرشیو

چهل روایت چهل شهید- قسمت 40 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 7 آبان 1399 ساعت: 17:00 | مدت: 15 دقیقه

شهید اسماعیل مختارزاده
راوی: خواهر شهید مختارزاده نویسنده: مجید حیدری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو