نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش این عمار- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: محمدرضا قلمبر، احمد گنجی، مهرداد عشقیان نویسنده: هاجر كوشكی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو