نسخه آرشیو پخش آرشیو

روشنا:حماسه عزت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 مرداد 1401 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

واقعه كربلا و روشنگری حضرت زینب (س) را مردم سینه به سینه روایت نمودند و این روایت گری را در روشنا از زبان مردم میشنویم و شور و دلداگی از زبان گویای مردم چه خوش بر دل و جانمان مینشیند..\r\n \r\n
نویسنده: فاطمه حاتمی تهیه كننده: علیرضا بهروش گوینده: پیمان شیخی، فاطمه حاتمی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو