نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش امید- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

كرسی علم، داستان دكتر بهاره هنرپرور است كه با وجود معلولیت موفق شده دكترای خود را در شیمی و طراحی دارو بگیرد.
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: نازنین مهیمنی هنرمندان: مینو جبارزاده، حمید یزدانی نویسنده: زهرا كولیوند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو