نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خاك من بوی محشر می دهد- قسمت 10 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 18 مرداد 1401 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

در پی قتل فرماندار تبریز به دست غیان ماسوله ای آشوب شد و رسول قناد باشی فرماندار تبریز شد و عزاداری مردم در شب اول محرم به خاك و خون كشیده شد و تعدادی از مردم بیگناه كشته و مجروح شدند... \r\n
تهیه كننده: شهلا نیساری كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، شمسی صادقی نویسنده: رویا افشار\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو