نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرانتز باز آرشیو برنامه ای

جمعه 18 شهریور 1401 ساعت: 21:00 | مدت: 2 ساعت

اخبار و حواشی سینمای ایران با حضور چهره های شاخص سینمایی\r\n \r\n
تهیه كننده و سردبیر: مارال دوستی مجری: مجید واشقانی، نیما رئیسی، امیرعلی نبویان كارشناس: نغمه دانش، فرانك آرتا، عباس غفاری، الهام حامی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو