نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آن 23 نفر- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 24 مرداد 1401 ساعت: 04:00 | مدت: 30 دقیقه

بر اساس كتابی به همین نام خاطرات نوجوانان اسیر شده بدست نیروهای بعثی و مقاومت انها تا زمان آزادی\r\n
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: عرفان ابراهیمی، مهرداد مهماندوست نویسنده: احمد یوسف زاده\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو