نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ثبت با سند برابر است- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه

عطا كه بخاطر بازنشستگی ‌حوصله اش سر رفته از سوی خواهرش علویه مامور می‌شود در مورد خواستگار دخترش، شیرین تحقیق كند. عطا به رفت و آمدهای فرشید و معاشرتش با فردی به نام اشكان مشكوك می‌شود. او برای حل معمای فرشید به باغ خانوادگی آنها در شهرستان می‌رود. عطا در گشت و گذارش در باغ متوجه وجود چاله‌هایی می‌شود و حدس می‌زند فرشید و دوستش به دنبال زیرخاكی هستند، اما در لحظه‌ی آخر عنایت، باغبان باغ با چوب ضربه‌ای به سر او می‌زند
تهیه كننده: طیبه محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: صفیه آقاجانی، مجتبی طباطبایی نویسنده: هانیه نجفی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو