نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جاودانگان- قسمت 7(تكرار) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 شهریور 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمدرضا قلمبر، علی میلانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو