نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آوازهای تابستان- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

مجموعه ای جنایی معمایی با محوریت كارگاهی باز نشستۀ تامینات به نام حكمت كه ما را به تهران سال 1320 تا 1325 می برد
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: بهرام ابراهیمی، شهین نجف زاده نویسنده: فرهاد امینی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو