نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خنده در تاریكی- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 دی 1400 ساعت: 05:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فرهنگ جولایی كارگردان: اكبر زنجانپور هنرمندان: حسین فلاح، علی تاجمیر تنظیم: رضا جابر انصاری\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو