نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جاودانگان- قسمت 8(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 9 شهریور 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمدرضا قلمبر، علی میلانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو