نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش افسون پنهان- قسمت 8(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 19 اسفند 1399 ساعت: 02:30 | مدت: 15 دقیقه

افشین كه به عنوان نیروی جایگزین وارد ایران شده جهت ایجاد جو روانی و انجام عملیات تروریستی وارد هتل اسپیناس میشود او كه خود در كودكی شاهد قتل پدر و مادرش توسط تروریست ها بوده و از كودكی آموزش های تروریستی را دیده همیشه بدنبال مقابله با تروریسم و حامیان آنها به روش خودشان یعنی ترور میباشد. او به كمك قاچاقچیان اقدام به وارد كردن اسلحه میكند و از طرفی با ایجاد جو متشنج در داخل هتل اقدام به برهم زدن سمینار میكند
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: راضیه مومیوند، نازنین مهیمنی نویسنده: فرزانه السادات دستغیبی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو