نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش چه كسی از آخوندها می ترسد؟- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

در بازپرسی و تحقیقاتی كه حاج محمود بازپرس وزارت اطّلاعات از آرشام به عمل میاره متوجّه میشه كه آرشام واقعاً برای فروشِ خونه‌ پدرش و همچنین پیدا كردنِ دایی یدی به ایران اومده و عاملِ نفوذی و جاسوس نیست و فقط یك فریب خورده‌ است. و زمانی نظرش نسبت به تحقیقاتش به یقین تبدیل میشه كه می‌فهمه حاج قاسم، رفیق و همرزمِ قدیمی‎‌ اش در زمانِ جنگ همون كسیه كه سالها در خونه‌ پدریِ آرشام زندگی كرده و آرشام از وقتی به ایران اومده مهمونِ حاج قاسم بوده. و حاج محمود بازپرسِ پرونده بعد از طیّ مراحلِ اداری ترتیبِ آزادیِ آرشام رو میده
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: جواد پیشگر، فریدون محرابی نویسنده: مجید دیندار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو