نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بریم فیلم ببینیم- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت: 00:30 | مدت: 30 دقیقه

سینما جادوست، جادویی بدیع و بی مانند كه زرق و برق آن، حقیقت زندگی پر رنج دست اندركارانش را پنهان میكند
كارگردان: مهدی نمینی مقدم\r\nنویسنده: سید محسن موسوی مباركه\r\nتهیه كننده: ملیحه مرادی جعفری\r\nهنرمندان: محمد آقامحمدی، سیما خوش چشم، احمد هاشمی، سینا نیكوكار، امیر زنده دلان، هرمز سیرتی، بهناز بستان دوست، مرضیه صدرایی، سعیده فرضی، محمد رضاعلی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو