نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جغد بارون خورده- قسمت 14(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 آذر 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: فریبا متخصص، شهین نجف زاده نویسنده: علی مست علی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو