نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش حلقه گمشده- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت: 20:15 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فریبرز گلبن كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد عشقیان، مهرداد مهماندوست، علی زرینی تنظیم برای رادیو: فریده دلیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو