نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آنا كریستی- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: جواد پیشگر، آشا محرابی تنظیم برای رادیو: جواد پیشگر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو